Organization

Organization Structure

1. PROPOSED

 1. A National Core/ Steering/ Management Committee of 10 Members
 2. National Working/ Executive Committee
  Steering Committee (31 members) +120 members = 151 members
 3. State Working Committee
  Steering Committee (21 members) + 80 members = 101 members [36 Prants X 101 members = 3636 members]
 4. District Committee
  Steering Committee (11 members) + 40 members = 51 members [610 districts X 51 members = 31110 members]
 5. Total workers = 34897 (Approx. = 35000 members)

2. CURRENT STATUS

A. NATIONAL CORE / STEERING/ MANAGEMENT/ ADVISORY COMMITTEE

 1. Anant Trivedi
 2. Pawan Sinha
 3. Amitabh Thakur
 4. Gajender Solanki
 5. Anuj Agarwal
 6. Nepal Singh Tomar
 7. Susajjit Kumar
 8. Dr. Amar Nath Ojha
 9. Ravindra Singh


B. NATIONAL WORKING/ EXECUTIVE COMMITTEE = STEERING COMMITTEE + MEMBERS

 1. Anant Trivedi
 2. Pawan Sinha
 3. Amitabh Thakur
 4. Gajender Solanki
 5. Anuj Agarwal
 6. Nepal Singh Tomar
 7. Suresh Chiplunkar
 8. Dr. Amar Nath Ojha
 9. Ravindra Singh
 10. Susajjit Kumar
 11. Gen. Vinod Sehgal
 12. Pramod Chawla
 13. Pranam Meena Om
 14. Kamal Sharma
 15. Jeronino Almeda
 16. Jasveer Singh
 17. Rakesh Dubey
 18. Gopal Agarwal
 19. Rajeev Bhagwan
 20. Atul Krishna Ji Maharaj
 21. Madhu Kishwar
 22. Dr. Pradeep Kumar
 23. Abha Singh
 24. Y.P. Singh
 25. Mahesh Gupta
 26. Mukesh Kumar
 27. Subhash Singh
 28. Pramod Saini
 29. Rajkamal Mishra
 30. Ravi Shankar
 31. Rajesh Goel
 32. Viral Patel
 33. Rajeev Chaturvedi
 34. Kishore Barthwal
 35. Neeraj Kumar
 36. Abhinav Shankar
 37. Afroj Alam
 38. Nutun Thakur
 39. Maj. Sangeeta Tomar
 40. Mahender Pratap Singh
 41. Dr. Indu Chaudhary
 42. Viraja Mahapatra
 43. Gaurav Agarwal
 44. Gaurav Agarwal
 45. Sameer Kumar
 46. Shareef Bharti
 47. Ashutosh Singh
 48. Dr. A.K. Singh
 49. Sanjay Sharma
 50. Jai Prakash Sharma
 51. Mahender Garg
 52. Vijay Arya
 53. Navneet Singh
 54. Gajadhar Vidrohi
 55. Deepak Pawar
 56. Arun Malik
 57. Jitender Gaur
 58. Pankaj Goal
 59. Rakesh Chauhan
 60. Bhavesh Pandey
 61. Chetan Gupta
 62. Satish Tripathi
 63. Vikas Shukla
 64. Dhananjay Kumar
 65. Maniram Sharma
 66. Rajender Dhar
 67. Hemraj Bangia
 68. M.C. Raj
 69. Deepak Pawar
 70. Surjan S Mehta


C. COORDINATING CELLS

S.N CELL / COORdinator Members
1 Socio-Economic, Cultural And Environmental Cell

COORDINATOR: Sh. Pawan Sinha

E-mail- pawansinhadel@gmail.com

Sh. Arun Tiwari

amethiarun@gmail.com

Dr. Amar Nath Ojha

lokswabhimaan@gmail.com

Sh. Sameer Kumar

Sh. Shareef Bharti

sharifbharti2007@yahoo.com

Sh. Ashutosh Singh

zashusingh@gmail.com

Dr. A.K. Singh

dycmorampur@gmail.com

Sh. Sanjay Sharma

sms.infra@live.com

Sh. Jai Prakash Sharma

jpsharma@everestpublicschool.com

2 RTI & PIL Cell

COORDINATOR: Sh. Amitabh Thakur

E-mail-amitabhthakurlko@gmail.com

Dr. Nutun Thakur

nutanthakurlko@gmail.com

Smt. Maj. Sangeeta Tomar

tomarsangeeta27@gmail.com

Sh. Mahender Pratap Singh,

rti.youth@gmail.com

Dr. Indu Chaudhary

indubebo@gmail.com

Sh. Biraja Mahapatra

birajamahapatra@gmail.com

Sh. Gaurav Agarwal

gaurav.co.advocate@gmail.com

3 Publishing, IT, Media & PR Cell

COORDINATOR: Sh. Anuj Agarwal

E-mail- dialogueindia@yahoo.co.in

Sh. Subhash Singh

lipamember@gmail.com

Sh. Pramod Saini

pramodsaini69@gmail.com

Sh. Rajkamal Mishra

rajkamal67@inditimes.com

Sh. Ravi Shankar

ravinoy@gmail.com

Sh. Rajesh Goyal

rajesh.sepia@gmail.com

Sh. Viral Patel

viralpatel2004@gmail.com

Sh. Rajeev Chaturvedi

rajeevchaturvedi27@facebook.com

Sh. Kishore Barthwal

k.barthwal@gmail.com

4 Head-office operation, Finance and Website Cell

COORDINATOR: Sh Susajjit Kumar

E-mail-broadsociety@gmail.com

Sh. Mahender Garg

eklavyaa@hotmail.com

Sh. Vijay Arya

moneycircle@gmail.com

Sh. Navneet Kumar

navneetsingh6@rediffmail.com

5 Advising coordination Cell

COORDINATOR: Sh. Gajender Solanki

E-mail-gajendersolanki@gmail.com

Gen. Vinod Sehgal Ji

vsaighal@bol.net.in

Sh. Pramod Chawla

promod.chawla@gmail.com

Smt. Meena Ji Om

ambrish.tripathi@gmail.com

Sh. Kamal Sharma

kamal_sharma50@yahoo.com

Sh. Jeronino Almeda

jeroninie@icongo.in

Sh. Jasveer Singh

nivisng@gmail.com

Sh. Rakesh Dubey

rakeshdubeyrsa@gmail.com

Sh. Gopal Agarwal

gopalagarwal@hotmail.com

Dr. Rajeev Bhagwan

dr.rajeevjhansi@gmail.com

Sh. Atul Krishna Ji Maharaj

sundersadanpariwar@yahoo.com

Smt. Madhu Kishwar

mail@manushi-india.org

Dr. Pradeep Kumar

pradeep.karen@gmail.com

Smt. Abha Singh

Sh. Y.P. Singh

yogeshpratapsingh@gmail.com

Sh. Mahesh Gupta

mbg-fca@hotmail.com

Sh. Mukesh Kumar

anhalniyas@yahoo.com

6 Constitutional, Police, Administrative, Election, Legal Reform Cell

COORDINATOR: Sh. Anant Trivedi

E-mail-trivedianant@gmail.com

Sh. Amitabh Thakur

amitabhthakurlko@gmail.com

Sh. Maniram Sharma

maniramsharma@gmail.com

Sh. Rajender Dhar

policewatchindia@yahoo.com

Sh. Hemraj Bangia

h.r.bangia@gmail.com

Sh. M.C. Raj

mcraj.reds@gmail.com

7 Movement & Action Cell

COORDINATOR: Dr. Amarnath Ojha Ji

E-mail- lokswabhimaan@gmail.com

Sh. Gajadhar Vidrohi

gajadhar.bidrohi22@gmail.com

Sh. Deepak Pawar

deepakforswarnimbharat@gmail.com

Sh. Jitender Gaur

jitendergaurbjp@gmail.com

Sh. Pankaj Goal

pankajgoelindia@yahoo.com

Sh. Rakesh Chauhan

rkrakesh54@gmail.com

Sh. Bhavesh Pandey

bhaveshvinay@live.com

Sh. Chetan Gupta

chetan.dialogueindia@gmail.com

Sh. Satish Tripathi

satish.tripathi@gmail.com

Sh. Vikas Shukla

vikaspypt@gmail.com

Sh. Dhananjay Kumar

dhananjaysinghdhananjay@gmail.com

8 Research & Investigation Cell

COORDINATOR: Sh Ravinder Singh

E-mail-progressindia008@yahoo.com

Sh. Ravinder Singh

progressindia008@yahoo.com

Sh. Neeraj Kumar

kniraj14@yahoo.com

Sh. Suresh Chiplunkar

suresh.chiplunkar@gmail.com

Sh. Abhinav Shankar

abhinav.busnamhikafihai@gmail.com

9 Jan Sansad and Cell pertaining to all other work of Steering Committee

COORDINATOR: Dr. Nepal Singh Tomar

E-mail-hanssindia@yahoo.com